Kursens mål

Jag hoppas att mina kurser ger dig verktyg och insikter i att hantera din stress och bli mer medveten om dina beteenden och invanda tankemönster.


Verktygen hjälper dig att komma närmare ditt inre och din kropp. Genom att öva i att vara mer närvarande här och nu och se verkligheten som den är, utan att sätta upp motstånd, kan vi njuta mer av allt det som finns omkring oss. Med denna trygghet i situationen kan vi lättare anta utmaningar med en känsla av äventyr och nyfikenhet. Nyfikenhetens positiva känslor skapar en större tillit till både det egna självet och till andra. De nyvunna verktygen, som förankrar kroppen till den situation där handlingarna utförs, gör det lättare att handskas med det som annars kan kännas svårt och smärtsamt.


Genom att stanna upp och bli medveten om nuet, och genom att öva dig i tålamod, tillit, acceptans, icke dömande kan du lära dig att förhålla dig till verkligheten på ett annorlunda sätt. Du kan t.ex. lättare hantera dina känslor, hantera din stress, rädsla, ångest, lära dig slappna av på livets olika scener och att möta människor i olika situationer.
Jag erbjuder kurser grundade på MBSR (Mindfulnessbaserad stress reduktion) och KBT (Kognitiv beteende terapi) i olika variationer.

 
Joomla Template: by JoomlaShack